Pożegnanie Jesieni

Pożegnanie Galerii

 

Wystawa zbiorowa

w Galerii Rzeźby Związku Artystów Rzeźbiarzy

w Gdańsku

07 - 30 grudnia 2007

Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38

 

Marta Branicka     Magdalena Schmidt-Góra

Wojciech Sęczawa    Jan Szczypka

Stanisław Szwechowicz    Zbigniew Wąsiel

Grażyna Tomaszewska-Sobko

 

Marta Branicka

branicka

 

Ukończyła studia na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obroniła
dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego. Od 1993 roku związana
z Wydziałem Architektury i Wzornictwa na gdańskiej ASP; od 2002 roku adiunkt. Ma na swoim
koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczyła w plenerach rzeźbiarskich
w kraju i za granicą, m. in. w Niemczech, Kanadzie, Francji, Libanie
i w Meksyku.

Kontakt: ul. Storczykowa 5A/5, 80-177 Gdańsk, e-mail: branicka@wp.pl

passiflora incarnata

Passiflora incarnata, aluminium, wys. 50 cm

Magdalena  Schmidt-Góra

gora

Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku i ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. F. Duszeńki 1990 r. Pracownik naukowo - dydaktyczny na Wydz. Rzeźby ASP w Gdańsku, obecnie na stanowisku adiunkta. Realizuje rysunki, medale, plakiety, tablice pamiątkowe, statuetki, instalacje przestrzenne, projekty scenograficzne. Ważniejsze wystawy indywidualne: Sopot, Gdańsk, Kraków, Estonia - Tallin, Parnu. Od 1994 r. jest członkiem Scholi Teatru Węgajty, z którą współpracuje przy realizacji średniowiecznych dramatów liturgicznych.

Kontakt: ul. Andersa 30/18, 81-831 Sopot.

 

zielnik

Zielnik II, technika własna

Wojciech Sęczawa

seczawa

 

Studia na Wydziale Rzeźby w PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Edwarda Sitka w roku 1986. Obecnie adiunkt II stopnia, jest kierownikiem Pracowni Podstaw Rzeźby na Wydziale Rzeźby w ASP Gdańsk. Prace swoje prezentuje w prestiżowych galeriach w kraju: Gdańsk, Elbląg, Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa i za granicą: Niemcy, Holandia, Belgia, Szwecja, Francja, Szwajcaria, USA. Jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień.

Kontakt: tel. 509 499 360

 

jezdziec

Jeździec, brąz, wys. 30 cm

Jan Szczypka

szczypka

Urodził się w roku 1962 w Jordanowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Dyplom, na Wydziale Rzeźby, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, uzyskał w roku 1984. Jest adiunktem w Pracowni Medalierstwa i Małych Form Rzeźbiarskich ASP w Gdańsku.
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych.
Organizator VII edycji Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych w latach 2000 - 2007 w ASP w Gdańsku. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m. in.: w 2004 r.
I Nagroda w ogólnopolskim konkursie na Pomnik Jana Heweliusza w Gdańsku.
Twórca medali i statuetek dla wielu instytucji Pomorza.

Kontakt: ul. Więckowskiego 6/33, 80-809 Gdańsk, e-mail: szczypka@asp.gda.pl.

zegar I

Zegar I, mosiądz, cynk, wys. 41 cm

Stanisław Szwechowicz

szwechowicz

Urodził się w roku 1949 w Gdańsku. Dyplom na Wydziale Rzeźby i Rysunku
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych uzyskał w roku 1973. Od roku 1974 do roku
1984 pracował jako wykładowca na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku. Brał udział
w licznych wystawach w kraju i za granicą, m. in.: Castellanza – Włochy; Lubeka, Kiel, Berlin, Mannheim, Wilhelmshaven, Frankenthal, Karlsruhe etc – Niemcy; Francja.
Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych oraz zbiorach muzealnych
w kraju i za granicą, m. in. we Francji, w Belgii, Holandii, Niemczech, Luksemburgu
i w Stanach Zjednoczonych. Jest laureatem licznych, znaczących nagród i wyróżnień.

Kontakt: ul. Juraty 23, 80-299 Gdańsk, tel. (058) 522 92 27, e-mail: szwechowicz@neostarda.pl

figura

Figura, brąz, granit

Zbigniew Wąsiel

zbig

 

Urodził się w Chrzanowie w roku 1966. Ukończył PLSP w Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby gdańskiej PWSSP, w pracowni prof. Edwarda Sitka, gdzie w roku 1993
otrzymał dyplom. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych,
m. in. w Niemczech, Włoszech, Francji, Szwecji, Turcji i na Litwie. Jest też organizatorem
licznych przedsięwzięć artystycznych i wystaw.

Kontakt: ul. Przemyska 12 D/3, 80-180 Gdańsk, tel. (058) 309 91 98, e-mail: zwasiel@wp.pl

 

tors

Tors Anioła, brąz, 20x22x25 cm

Własnośc Muzeum Miasta Gdyni

Grażyna Tomaszewska-Sobko

graza

 

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, na Wydziale
Rzeźby, w pracowni prof. Edwarda Sitka. W roku 1991 obroniła dyplom u prof. Mariusza
Kulpy. W roku 1992 założyła Galerię Żak w Gdańskim Klubie Żak, którą prowadzi do dzisiaj.
Brała udział w około 30 wystawach zbiorowych i kilkunastu indywidualnych; w kraju
i za granicą, m.in. w Szwecji (2006 r.), na Litwie (2003 r., 2005 r. i 2006 r.) oraz
w Kanadzie (2007 r.).

Kontakt: ul. Reja 24F/3, 80-870 Gdańsk, tel. 505 830 383, e-mail: grazats@op,.pl

syrena

Syrena, blacha, wydruk na folii transparentnej, 200x100 cm

 


©JoteS adacta@wp.pl